Zapojte sa do projektu kdecoration

你好,谢谢你的关心 — Projekt kdecoration je prekladaný pomocou Weblate, webového nástroja, ktorý uľahčí prekladanie ako pre vývojárov tak aj pre prekladateľov.

15

字符串

36

语言

100,0%

Preložené

kdecoration 翻译项目当前包含 15 个需翻译字符串已经完成了 100,0%。 Ak chcete prispieť k prekladu projektu kdecoration, musíte sa na tomto serveri zaregistrovať. 此翻译只对限定群组的翻译者开放,如果您要贡献,请联系项目维护者。 激活您的账户后,请转到“翻译”部分。

Registrovať Preklad 查看项目语言